شگفت انگیزهای امروز
ویبره ۲۰۰ کیلویی سه فاز ۳۰۰۰ دور

ویبره ۲۰۰ کیلویی سه فاز ۳۰۰۰ دور

3,080,000تومان 1,900,000تومان%38
مشاهده و خرید محصول
گیربکس حلزونی تیپ 90 چینی فرم 100

گیربکس حلزونی تیپ 90 چینی فرم 100

2,930,000تومان
مشاهده و خرید محصول
تیپ 75 چینی فرم 90

تیپ 75 چینی فرم 90

2,170,000تومان
مشاهده و خرید محصول
گیربکس حلزونی تیپ 30

گیربکس حلزونی تیپ 30

630,000تومان
مشاهده و خرید محصول
گیربکس حلزونی تیپ 50 چینی فرم 80

گیربکس حلزونی تیپ 50 چینی فرم 80

1,040,000تومان
مشاهده و خرید محصول
گیربکس حلزونی تیپ 63 چینی فرم 90

گیربکس حلزونی تیپ 63 چینی فرم 90

1,480,000تومان
مشاهده و خرید محصول
%38 تخفیف
ویبره ۲۰۰ کیلویی سه فاز ۳۰۰۰ دور
ویبره ۲۰۰ کیلویی سه فاز ۳۰۰۰ دور 1,900,000تومان
گیربکس حلزونی تیپ 90 چینی فرم 100
گیربکس حلزونی تیپ 90 چینی فرم 100 2,930,000تومان
تیپ 75 چینی فرم 90
تیپ 75 چینی فرم 90 2,170,000تومان
گیربکس حلزونی تیپ 30
گیربکس حلزونی تیپ 30 630,000تومان
گیربکس حلزونی تیپ 50 چینی فرم 80
گیربکس حلزونی تیپ 50 چینی فرم 80 1,040,000تومان
گیربکس حلزونی تیپ 63 چینی فرم 90
گیربکس حلزونی تیپ 63 چینی فرم 90 1,480,000تومان